fire suppressing

fire suppressing
gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir gesinami tada, kai jie gresia kariams, ginkluotei, kovos technikai ir materialinėms priemonėms arba kliudo atlikti užduotis. Šį darbą atlieka kariniai vienetai savo jėgomis, jiems talkina inžineriniai vienetai. Gaisrams riboti daromos priešgaisrinės juostos. Miško gaisro gesinimas priklauso nuo gaisro tipo, meteorologinių sąlygų, karių skaičiaus ir turimų gesinimo priemonių. Žemutinis miško gaisras gesinamas užpilant ugnies pakraštį gruntu, užliejant vandeniu, chemikalų tirpalais, mušant liepsną lapuočių šakomis; viršutinis – vandeniu, pasitelkus gaisrines mašinas, sraigtasparnius. Jiems riboti sudaromos užtvarų juostos arba paleidžiama pasitiktinė ugnis. Gesinant požeminį durpių gaisrą, gaisro plotas apkasamas grioviais, iškertami augantys prie griovio krašto medžiai ir sumetami į gaisro pusę, užliejama vandeniu arba užpilama žemėmis griovio pakraščiuose smilkstanti augalija. Užgesinus miško arba durpyno gaisrą, skiriami gaisro stebėjimo postai. Gaisrams gesinti galima naudoti sprogstamąsias medžiagas. Gyvenviečių gaisrus paprastai gesina ugniagesių padaliniai naudodami specialią priešgaisrinę techniką. Krašto apsaugos padaliniai gali padėti gesinti tokius gaisrus, ypač gelbėti gyventojus ir materialines vertybes. atitikmenys: angl. fire fighting; fire suppressing rus. пожаротушение ryšiai: dar žiūrėkgaisro gesinimo priemonė

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • fire fighting — gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • fire hydrant — n. an upright hydrant that can supply large volumes of water to use in fighting a fire. They are commonly placed at intervals at the street edge of a sidewalk, spaced for convenience in suppressing fires in towns. Syn: fireplug, plug. [WordNet… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Fire classes — Comparison of fire classes American European Australian/Asian Fuel/Heat source Class A Class A Class A Ordinary combustibles Class B Class B Class B Flammable liquids Class C Class C Flammable gases Class C UNCLASSIFIED Class E …   Wikipedia

  • Fire fighting foam — Firefighters sprayed foam on structures in the Mammoth Hot Springs complex on September 10, 1988 during the Yellowstone Fires. Fire fighting foam is a foam used for fire suppression. Its role is to cool the fire and to coat the fuel, preventing… …   Wikipedia

  • New York City Fire Department — Fire Department of New York Motto:  New …   Wikipedia

  • Out of the Fire —   …   Wikipedia

  • Fort Lauderdale Fire-Rescue — InfoboxFireDepartment name = City of Fort Lauderdale Fire Rescue Department motto = Saving Life and Property established = 1912 staffing = Career strength = 454 stations = 11 engines = 12 trucks = 3 EMSunits = 13 per shift = 80… …   Wikipedia

  • Wildland fire suppression — refers to the firefighting tactics used to suppress wildfires. Wildland firefighting requires different techniques, equipment, and training from the normal structure fire fighting found in populated areas. Working in conjunction with specially… …   Wikipedia

  • Suppressive fire — U.S. Special Warfare combatant craft crewmen use a Gatling gun to lay down suppressing fire during a practice hot extraction of forces on a beach. In military science, suppressive fire is a fire that degrades the performance of a target below the …   Wikipedia

  • Counter-battery fire — Counterfire redirects here. For British political organisation, see Counterfire (organisation). Counter battery fire is a type of mission assigned to military artillery forces, which are given the task of locating and firing upon enemy artillery …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”